Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε real time τις ηλεκτρικές εκκενώσεις που σημειώνονται ανά περιοχή, επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω κουμπιά.