Το μετεώγραμμα της Θεσσαλονίκης για το διάστημα Δευτέρα (27/04/2020) έως Κυριακή (03/05/2020)

2020-04-26

Παρακάτω παραθέτουμε το μετεώγραμμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης για την νέα εβδομάδα. Σκοπός του μετεωγράμματος είναι να δώσει στον αναγνώστη μια πολύ γενική εικόνα σχετικά με την εξέλιξη του καιρού στην περιοχή με εικονική μορφή. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως το μετεώγραμμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόγνωση, καταρχάς διότι δεν υπάρχει γραπτό κείμενο που να αναλύει την εξέλιξη του καιρού και παράλληλα προσπαθεί να απεικονίσει την εξέλιξη του καιρού αρκετών ημερών οπότε και αποτελεί εκτίμηση. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις ημέρες που απέχουν χρονικά περισσότερο από την δημιουργία του μετεωγράμματος η πιθανότητα σφάλματος είναι μεγαλύτερη, συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνονται κυρίως υπόψιν οι καθημερινές αναλυτικές προγνώσεις καιρού. 

Επιμέλεια: Ιωάννης Μπουσάκας