Παρακάτω παραθέτουμε την εβδομαδιαία πρόγνωση του καιρού για την περιοχή της Αθήνας για την περίοδο Δευτέρα 22/06/2020 έως Κυριακή 28/06/2020 μέσα από το μετεώγραμμα. Ο σκοπός του μετεωγράμματος είναι να δώσει στον αναγνώστη μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού ημέρα - ημέρα και δεν αποτελεί αναλυτική πρόγνωση. Επιπλέον η πιθανότητα...

Παρακάτω παραθέτουμε το μετεώγραμμα για την πόλη της Αθήνας για την νέα εβδομάδα. Σκοπός του μετεωγράμματος είναι να δώσει στον αναγνώστη μια πολύ γενική εικόνα σχετικά με την εξέλιξη του καιρού στην περιοχή με εικονική μορφή. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως το μετεώγραμμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόγνωση, καταρχάς διότι δεν υπάρχει γραπτό...

Παραπάνω παραθέτουμε το μετεόγραμμα της Αθήνας για το διάστημα Μ.Δευτέρα 13/04 έως την Κυριακή του Πάσχα 19/04. Το μετεόγραμμα έχει ως σκοπό να δώσει μια πολύ γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού στην Αθήνα. Ενδέχεται με το πέρας των ημερών και τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία ορισμένα από τα παραπάνω δεδομένα να μεταβληθούν ιδιαίτερα όσον αφορά...