Παρακάτω παραθέτουμε το μετεώγραμμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης για την νέα εβδομάδα. Σκοπός του μετεωγράμματος είναι να δώσει στον αναγνώστη μια πολύ γενική εικόνα σχετικά με την εξέλιξη του καιρού στην περιοχή με εικονική μορφή. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως το μετεώγραμμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόγνωση, καταρχάς διότι δεν υπάρχει...

Παρακάτω παραθέτουμε το εβδομαδιαίο μετεώγραμμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο μετεώγραμμα διατυπώνεται η εξέλιξη του καιρού από την Μ.Δευτέρα έως και την Κυριακή του Πάσχα με μία γρήγορη ματιά. Ενδέχεται ορισμένα από τα δεδομένα να παρουσιάσουν μεταβολές ιδιαίτερα όσον αφορά τις ημέρες εκείνες που απέχουν χρονικά περισσότερο από την ημέρα...